Veelgestelde vragen

In de onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het formulier aan de onderkant van de pagina.

We beginnen altijd met een verplicht asbestonderzoek. Een asbestonderzoek is verplicht om uit te voeren bij woningen die voor 1 januari 1994 gebouwd zijn. Wanneer dit onderzoek is uitgevoerd weten we wat er aan asbest weggehaald moet worden voor de sloop. Deze werkzaamheden kunnen binnen vier weken ingepland worden. Vanaf het moment dat u vervangende woonruimte hebt gevonden en uw te slopen woning leeg is kan het asbest verwijderd worden. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week.

Wanneer de woning asbestvrij is komen de NUTS bedrijven om alles af te sluiten. De meters in de meterkast worden dan weggehaald van het water, gas en elektra. Het water en elektra worden gelijk in een bouwkast aangesloten zodat wij weer water en stroom hebben tijdens de bouw en de sloop. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week.

Wanneer de NUTS is afgesloten kan de woning gesloopt worden en de kavel bouwrijp gemaakt worden. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Om het allemaal lekker door te laten lopen is het verstandig om vroegtijdig met ons contact op te nemen. We maken dan offertes en vervolgens een aannemingsovereenkomst. Wanneer de aannemingsovereenkomst getekend is gaan we aan de gang voor u. De bouwkundig tekenaar krijgt alle afspraken die we hebben gemaakt en vertaald dit in een schetsontwerp. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Wanneer het schetsontwerp klaar is krijgt u de tekening en kan u nog kleine wijzigen doorgeven om de puntjes op de i te zetten. De tekening wordt hier weer op aangepast. Hier houden we twee weken voor aan.

De tekening wordt vervolgens ingediend bij de gemeente voor vooroverleg. De welstand gaat dan kijken of de tekening in het plan past en of de gemeente er mee akkoord gaat. Als ze akkoord zijn dan kunnen we al het tekenwerk en de benodigde berekeningen maken om vervolgens de omgevingsvergunning in te dienen. Deze periode duurt ongeveer  vijf weken.

Na uiterlijk acht weken wordt de omgevingsvergunning verleend. De gemeente mag deze periode nog verlengen met zes weken. Verlengen komt zelden voor.

Nadat de vergunning verleend is kunnen we de eerste werkzaamheden doen. We gaan de bouwput uitzetten, uitgraven, boorpalen of heipalen aanbrengen als dit nodig is, de fundering maken en vervolgens aanvullen. Dit duurt ongeveer vier weken.

Nadat de fundering gereed is komen er timmerlui die vrij komen van de vorig te bouwen woning naar uw woning en gaan we de beganegrondvloer leggen. Vanaf dit moment gaan we volop bouwen met eigen personeel en de benodigde onderaannemers. Onderaannemers die we nodig hebben zijn, loodgieters, elektriciens, metselaars, voegers, gibo zetters, stukadoors, tegelzetters spuiters en schilders. Al deze onderaannemers hebben hun eigen specialisme. Door deze werkzaamheden uit te besteden aan deze onderaannemers brengt dit de kwaliteit ten goede. Vanaf het moment dat we de beganegrond vloer leggen hebben we gemiddeld 100 werkbare werkdagen nodig tot het moment van oplevering. Dit kan langer of korter duren. Bepaalde type woningen kunnen we sneller bouwen dan de andere. Ook kunnen we sneller bouwen als u de woning casco uitgevoerd wilt hebben. Als we de woning tot sleutel klaar moeten maken dan zijn we er weer wat langer mee bezig doordat de afbouw dan wat meer tijd in beslag neemt.

Bovenstaande is wel onder voorbehoud. We te maken met onvoorziene omstandigheden zoals het weer, ziekte, oorlog, enz.

Bent u van plan om te bouwen? Neem dan direct contact op.

 

We maken eerst voor u offertes op basis van uw wensen en budget. Wanneer de aannemingsovereenkomst getekend is gaan we aan de gang voor u. De bouwkundig tekenaar krijgt alle afspraken die we hebben gemaakt en vertaald dit in een schetsontwerp. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Wanneer het schetsontwerp klaar is krijgt u de tekening en kan u nog kleine wijzigen doorgeven om de puntjes op de i te zetten. De tekening wordt hier weer op aangepast. Hier houden we twee weken voor aan.

De tekening wordt vervolgens ingediend bij de gemeente voor vooroverleg. De welstand gaat dan kijken of de tekening in het plan past en of de gemeente er mee akkoord gaat. Als ze akkoord zijn dan kunnen we al het tekenwerk en de benodigde berekeningen maken om vervolgens de omgevingsvergunning in te dienen. Deze periode duurt ongeveer  vijf weken.

Na uiterlijk acht weken wordt de omgevingsvergunning verleend. De gemeente mag deze periode nog verlengen met zes weken. Verlengen komt zelden voor.

Nadat de vergunning verleend is kunnen we de eerste werkzaamheden uitvoeren. We gaan de bouwput uitzetten, uitgraven, boorpalen of heipalen aanbrengen als dit nodig is, de fundering maken en vervolgens aanvullen. Dit duurt ongeveer vier weken.

Nadat de fundering gereed is komen er timmerlui die vrij komen van de vorig te bouwen woning naar uw woning en gaan we de beganegrondvloer leggen. Vanaf dit moment gaan we volop bouwen met eigen personeel en de benodigde onderaannemers. Onderaannemers die we nodig hebben zijn, loodgieters, elektriciens, metselaars, voegers, gibo zetters, stukadoors, tegelzetters spuiters en schilders. Al deze onderaannemers hebben hun eigen specialisme. Door deze werkzaamheden uit te besteden aan deze onderaannemers brengt dit de kwaliteit ten goede. Vanaf het moment dat we de beganegrond vloer leggen hebben we gemiddeld 100 werkbare werkdagen nodig tot het moment van oplevering. Dit kan langer of korter duren. Bepaalde type woningen kunnen we sneller bouwen dan de andere. Ook kunnen we sneller bouwen als u de woning casco uitgevoerd wilt hebben. Als we de woning tot sleutel klaar moeten maken dan zijn we er weer wat langer mee bezig doordat de afbouw dan wat meer tijd in beslag neemt.

Bovenstaande is wel onder voorbehoud. We hebben te maken met onvoorziene omstandigheden zoals het weer, ziekte, oorlog, enz.

Bent u van plan om te bouwen? Neem dan direct contact op.

Een stelpost is een bedrag dat in de begroting van de aannemer, in de offerte of in de uiteindelijke aannemingsovereenkomst kan worden meegenomen.

Een stelpost is ervoor bedoeld om een bedrag te reserveren voor werkzaamheden of inkopen die voor de bouw nog niet bekend zijn.

Een stelpost kan worden gebruikt voor het leveren en aanbrengen van heipalen of boorpalen met hierop een ander type fundering. In basis gaan we er vanuit dat de grond waar we het huis op moeten bouwen draagkrachtig genoeg is. Als er al sonderingen zijn gemaakt en er een funderingsadvies is gemaakt kunnen we bij de onderaannemer een offerte aanvragen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In dit geval kan in de begroting, offerte en de uiteindelijke aannemingsovereenkomst het bedrag voor het maken van de fundering met hieronder palen meegenomen worden. Vaak is het zo dat er nog geen sonderingen zijn uitgevoerd en dat er geen funderingsadvies aanwezig is wanneer we de aannemingsovereenkomst gaan maken. Wanneer we denken dat de grond niet draagkrachtig genoeg is om er een huis op te kunnen zetten, kunnen we in de offerte en de uiteindelijke aannemingsovereenkomst een stelpost opnemen. De hoogte van deze stelpost is lastig in te schatten. Dit omdat de constructeur nog niet kan inschatten wat er nodig is aan fundering onder het huis. De hoogte van de uiteindelijke post voor deze werkzaamheden is dus niet goed in te schatten vooraf. De hoogte van deze werkzaamheden heeft te maken met het aantal palen die er toegepast moeten worden, de diameter van de palen die toegepast moeten worden, de lengte van de palen die toegepast moeten worden, de wapening die in de palen moet worden toegepast, enz.

Ook is het mogelijk om stelposten op te nemen voor het leveren van dakpannen, gevelstenen, sanitair, tegelwerk. Ook hier kunnen we een willekeurig bedrag voor opnemen. Het kan een laag bedrag zijn als u bijvoorbeeld het bepaalde onderdeel gedeeltelijk uit eigen middelen wilt betalen. Het bedrag kan ook heel hoog zijn als u iets heel bijzonders of duurs wilt uitzoeken.

Een stelpost moet u niet verwarren met een richtprijs. Een richtprijs mag niet meer afwijken dan 10% van het bedrag wat is opgenomen in de overeenkomst op basis van de bijhorende beschrijving. Een stelpost kan onbeperkt afwijken.

Over een stelpost wordt in de begroting t.b.v. een offerte en wat uiteindelijk de aannemingsovereenkomst wordt geen winst apart geteld. Een stelpost zit zo in elkaar dat wanneer er geen (volledig) gebruik van het bedrag gemaakt wordt er wel recht is op 10% aannemingsvergoeding. Wanneer het bedrag hoger wordt dan de opgenomen stelpost wordt er 10% over het totale hogere bedrag gerekend.

Een richtprijs is een bedrag die wordt  afgegeven door de aannemer aan de klant voor bepaalde werkzaamheden of het aanleveren van materiaal. Een richtprijs mag met 10% afwijken naar boven en met 10% naar beneden.

Als er sonderingen zijn uitgevoerd op de bouwkavel en als de tekening gereed is van het te bouwen huis, dan kan de constructeur bepalen of er een palenfundering toegepast moet worden. Als de grond onder de (stroken)fundering draagkrachtig genoeg is dan hoeven er geen heipalen toegepast te worden. Wanneer de constructeur inschat dat de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is dan worden er palen toegepast onder de woning en een ander type fundering.  

De constructeur bepaald ook samen met de leverancier het aantal palen die er toegepast moeten worden, de diameter van de palen die toegepast moeten worden, de lengte van de palen die toegepast moeten worden, de wapening die in de palen moet worden toegepast, enz.

Wanneer de aannemingsovereenkomst is ondertekend wordt het schetsontwerp gemaakt. Deze tekening wordt door ons ingediend voor vooroverleg bij de gemeente. Wanneer de gemeente akkoord heeft gegeven op het ontwerp dan kunnen we al het tekenwerk en de benodigde berekeningen maken om vervolgens de omgevingsvergunning in te dienen. Het indienen van de vergunning doet de aannemer.

Het goedkoopste om een vrijstaande woning te bouwen is door het kiezen van één van onze basisontwerpen. De ontwerpen zijn van te voren aangepast zodat de aannemer de ontwerpen voor een zo scherp mogelijke prijs kan bouwen.

Alle soorten type woningen bieden we aan. Het ene type woning is wel duurder om te bouwen dan het andere type woning. De bouwkosten worden hoger wanneer u groter wilt bouwen, een totaal ander ontwerp wilt hebben, luxer wilt bouwen, duurdere materialen uitzoekt, een nog hogere  kwaliteit wilt hebben, een uitbouw wilt hebben, een veranda wilt hebben, een erker wilt hebben, enz. Duurdere materialen, meer materialen en de mankracht die we nodig hebben voor de bouw van uw woning bepalen onder andere de bouwprijs van uw nieuwe woning.

De kosten voor het slopen van een oude woning en het bouwen van een nieuw huis hangen af van verschillende factoren, zoals de omvang van de sloop, de grootte en het ontwerp van het nieuwe huis, de locatie van het perceel, en de kosten van arbeid en materiaal in uw regio. Hieronder vindt u enkele zaken waar u aan moet denken bij het slopen van uw oude woning en het bouwen van een nieuw huis.

Slopen van uw oude woning: De kosten voor het slopen van een huis variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw, de toegankelijkheid van het perceel en de kosten van het afvoeren van het puin. Een ruwe schatting voor het slopen van een gemiddelde woning is tussen de € 10.000 en € 25.000. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende slopers om de beste prijs te vinden.

 

Bouwvergunning: U heeft een bouwvergunning nodig voordat u een nieuwe woning op uw perceel kunt bouwen. De aanvraag van de omgevingsvergunning is in de prijs begrepen van de bouwkosten van de nieuw te bouwen woning. Zelf betaalt u nog wel legeskosten aan de gemeente voor de bouw van uw nieuwe woning.

 

Architect en bouwkosten: Het ontwerpen en bouwen van een nieuw huis vereist de diensten van een architect/bouwkundig tekenaar, een constructeur en van een aannemer. De kosten voor een architect variëren afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp en het uurtarief. De kosten voor een aannemer variëren afhankelijk van het ontwerp en de grootte van het huis en de arbeidskosten in uw regio. Op de site van ons kunt u bij basisontwerpen zien wat de bouwkosten zijn van verschillende type ontwerpen woningen.

 

Infrastructuur: De kosten voor de aanleg van infrastructuur, zoals elektriciteit, elektriciteit, afkoppelen gas en riolering van de gemeenteaansluiting naar de woning, moeten ook worden meegenomen in uw budget. De kosten variëren afhankelijk van de afstand van de woning tot de hoofdaansluitingen en de lokale tarieven.

 

Bijkomende kosten: Er zijn ook andere kosten waar u rekening mee moet houden, zoals kosten voor het verplaatsen van uw meubels, tijdelijke huisvesting tijdens de bouw, aanleggen van de tuin en eventuele extra’s zoals een zwembad of garage.

 

Het is verstandig om een begroting op te stellen voordat u begint met het slopen van uw oude woning en het bouwen van een nieuw huis. Zo krijgt u een idee van de totale kosten en kunt u eventuele financiële verrassingen vermijden. Het is ook aan te raden om professioneel advies in te winnen van een aannemer, architect en/of financieel adviseur om ervoor te zorgen dat u alle aspecten van het project hebt overwogen.

De kosten voor een nieuw huis variëren sterk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte, het ontwerp, de locatie, het materiaal en de afwerkingen. In het algemeen kunnen de kosten voor het bouwen van een nieuw huis variëren van € 2.000 tot € 3.000 per vierkante meter.

Een typische nieuwbouwwoning van gemiddelde grootte (150-200 m²) kost ongeveer tussen de € 300.000 en € 500.000. De kosten van een nieuw huis kunnen echter aanzienlijk hoger zijn als u kiest voor luxe afwerkingen en functies.

Het is belangrijk om te onthouden dat de kosten van een nieuw huis niet alleen bestaan uit de bouwkosten. Er zijn ook bijkomende kosten, zoals kosten voor de aankoop van grond, bouwvergunningen, het slopen van eventuele bestaande gebouwen, infrastructuur, landschapsarchitectuur en meer.

Het is aan te raden om professioneel advies in te winnen van een aannemer, architect en/of financieel adviseur om ervoor te zorgen dat u een realistisch beeld hebt van de totale kosten en om u te helpen bij het opstellen van een budget dat past bij uw financiële situatie.

Een prefab woning is een huis dat wordt gebouwd met behulp van geprefabriceerde onderdelen die in een fabriek of werkplaats gemaakt worden, die vervolgens op de bouwplaats worden samengevoegd en afgewerkt. Dit bouwproces biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bouwmethoden:

 1. Kostenbesparend: De geprefabriceerde onderdelen kunnen in grote aantallen worden geproduceerd, waardoor de kosten van materiaal en arbeid worden verlaagd. Bovendien is de productietijd korter, wat resulteert in lagere kosten.
 2. Snellere bouwtijd: Omdat de meeste van de onderdelen van tevoren worden gebouwd, kan de bouw van een prefab woning in een fractie van de tijd worden voltooid die nodig is voor traditionele bouwmethoden. Dit kan helpen om de bouwtijd en bijbehorende kosten te verminderen.
 3. Kwaliteit: Omdat de onderdelen in een gecontroleerde omgeving worden gebouwd, zijn ze vaak van hogere kwaliteit dan traditioneel gebouwde woningen. Bovendien kan er meer aandacht worden besteed aan de precisie van de constructie, wat resulteert in een sterker en duurzamer gebouw.
 4. Flexibiliteit in ontwerp: Prefab huizen bieden vaak veel flexibiliteit in termen van ontwerp en aanpassing. Er zijn veel verschillende stijlen en maten beschikbaar en het is vaak mogelijk om het ontwerp aan te passen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Het bouwen van een prefab woning kan echter enkele nadelen hebben, zoals beperkingen in het ontwerp en het feit dat het moeilijk kan zijn om wijzigingen aan te brengen nadat het huis is gebouwd. Wij bouwen de woningen in een combinatie met traditionele bouw en prefab bouw.

Een prefab huis is een huis dat wordt gebouwd met behulp van geprefabriceerde onderdelen die in een fabriek of werkplaats worden geproduceerd en vervolgens op de bouwplaats worden samengevoegd en afgewerkt. De term “prefab” is een afkorting van “prefabricated”, wat betekent dat het huis wordt geproduceerd in secties of modules voordat het op de bouwplaats wordt geassembleerd.

Prefab huizen bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel gebouwde huizen. Enkele van de voordelen zijn:

 1. Kortere bouwtijd: Omdat de onderdelen van tevoren worden geproduceerd, kan de bouwtijd van een prefab huis korter zijn dan bij traditionele bouwmethoden.
 2. Hogere kwaliteit: Doordat de onderdelen in een gecontroleerde omgeving worden geproduceerd, zijn ze vaak van hogere kwaliteit en nauwkeuriger dan bij traditionele bouwmethoden.
 3. Kostenbesparend: Prefab huizen kunnen vaak goedkoper zijn dan traditioneel gebouwde huizen, omdat de productie- en bouwtijd korter zijn.
 4. Duurzaamheid: Prefab huizen kunnen zeer duurzaam zijn vanwege de hoogwaardige materialen die worden gebruikt en de nauwkeurige productieprocessen die worden gevolgd.
 5. Aanpasbaarheid: Prefab huizen kunnen in verschillende stijlen en maten worden geproduceerd en kunnen vaak worden aangepast aan de specifieke behoeften van de eigenaar.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan het bouwen van een prefab huis, zoals beperkingen in het ontwerp en de beperkte mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen nadat het huis is gebouwd.

Wij bouwen de woningen in een combinatie met traditionele bouw en prefab bouw.

De kosten van het bouwen van een huis variëren sterk, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en het type huis, de locatie, het niveau van afwerking, de bouwmethode en de arbeids- en materiaalkosten in de regio. Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen voor de kosten van het bouwen van een huis:

 

Gemiddelde kosten: De gemiddelde kosten voor het bouwen van een nieuw huis in Nederland liggen tussen de € 300.000 en € 500.000. Dit is inclusief de kosten voor de bouwmaterialen, arbeid en aannemerskosten.

 

Type huis: Het type huis dat u wilt bouwen, heeft invloed op de kosten. Een vrijstaand huis is bijvoorbeeld vaak duurder dan een rijtjeshuis of een twee-onder-een-kapwoning.

 

Grootte: De grootte van het huis is ook een belangrijke factor bij het bepalen van de kosten. Een groter huis vereist meer materiaal en meer arbeid, wat resulteert in hogere kosten.

 

Afwerking: Het niveau van afwerking dat u wilt, heeft ook invloed op de kosten. Een huis met luxe afwerkingen, zoals hoogwaardige keukenapparatuur en een luxe badkamer, zal duurder zijn dan een huis met standaardafwerkingen.

 

Locatie: De locatie van het huis kan ook de kosten beïnvloeden. Als de locatie moeilijk toegankelijk is, kan het duurder zijn om materialen te transporteren, wat resulteert in hogere bouwkosten.

 

Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen bij een aannemer of architect om de specifieke kosten van uw project te bepalen en om een realistisch budget vast te stellen.

 

Op onze website bij basisontwerpen kunt u zien wat de bouwkosten zijn van verschillende type nieuwbouwwoningen.

Als u een huis wilt laten bouwen, zijn er verschillende stappen die u moet nemen om het proces soepel te laten verlopen. Hieronder vindt u enkele belangrijke stappen om te overwegen:

 

Budget: Bepaal uw budget en maak een lijst van de functies en voorzieningen die u wilt opnemen in het huis.

 

Locatie: Kies een geschikte locatie voor het huis, rekening houdend met factoren zoals bereikbaarheid, voorzieningen en nabijheid van werk- en schoollocaties.

 

Ontwerp: Kies één van onze ontwerpen uit als basis. Samen bespreken we de mogelijkheden en passen we het ontwerp aan op uw wensen. Ook is het mogelijk om samen met een architect een architect een ontwerp te maken dat past bij uw behoeften en budget. Om met een architect te werken is wel kosten verhogend.

 

Bouwvergunning: Wanneer we een aannemingsovereenkomst hebben waarin al uw wensen staan gaan we alle tekeningen en berekeningen maken om de omgevingsvergunning aan te vragen.

 

Bouwproces: Overleg met de aannemer over het bouwproces en blijf betrokken bij het project om ervoor te zorgen dat het volgens plan verloopt.

 

Afwerking: Zodra de bouw is voltooid, moeten de interieurafwerkingen en eventuele landschapsarchitectuur worden uitgevoerd.

 

Verhuizing: Verhuis naar uw nieuwe huis en geniet van uw nieuwe woning.

 

Het is belangrijk om samen te werken met ervaren professionals en om betrokken te blijven bij het project om ervoor te zorgen dat het bouwproces soepel verloopt en uw nieuwe huis voldoet aan uw verwachtingen.

 

Als u van plan bent om zelf een huis te bouwen, zijn er verschillende stappen die u moet nemen om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt. Hieronder vindt u enkele belangrijke stappen om te overwegen:

Budget: Bepaal uw budget en maak een lijst van de functies en voorzieningen die u wilt opnemen in het huis.

 

Locatie: Kies een geschikte locatie voor het huis, rekening houdend met factoren zoals bereikbaarheid, voorzieningen en nabijheid van werk- en schoollocaties.

 

Ontwerp: Kies één van onze ontwerpen uit als basis. Samen bespreken we de mogelijkheden en passen we het ontwerp aan op uw wensen. Ook is het mogelijk om samen met een architect een architect een ontwerp te maken dat past bij uw behoeften en budget. Om met een architect te werken is wel kosten verhogend.

Bouwvergunning: Wanneer we een aannemingsovereenkomst hebben waarin al uw wensen staan gaan we alle tekeningen en berekeningen maken om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Bouwproces: Overleg met de aannemer over het bouwproces en blijf betrokken bij het project om ervoor te zorgen dat het volgens plan verloopt.

Afwerking: Zodra de bouw is voltooid, moeten de interieurafwerkingen en eventuele landschapsarchitectuur worden uitgevoerd.

Verhuizing: Verhuis naar uw nieuwe huis en geniet van uw nieuwe woning.

Het is belangrijk om samen te werken met ervaren professionals en om betrokken te blijven bij het project om ervoor te zorgen dat het bouwproces soepel verloopt en uw nieuwe huis voldoet aan uw verwachtingen.

Het vinden van een goede aannemer kan een uitdaging zijn, maar het is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat uw bouwproject succesvol verloopt. Hier zijn enkele tips om een goede aannemer te vinden:

 

Vraag om aanbevelingen: Vraag vrienden, familieleden, collega’s of buren die recentelijk een bouwproject hebben afgerond of zij aanbevelingen hebben voor aannemers.

 

Zoek online: Zoek online naar aannemers in uw regio en lees de reviews van voorgaande klanten. Zoek ook naar eventuele negatieve ervaringen met de aannemer.

 

Controleer referenties: Vraag de aannemer om referenties van eerdere klanten en neem contact met hen op om te horen hoe hun ervaring was.

 

Verzekering: Zorg ervoor dat de aannemer verzekerd is, om ervoor te zorgen dat u gedekt bent in geval van schade of ongevallen tijdens de bouw.

 

Bekijk het portfolio: Vraag de aannemer om voorbeelden van eerdere projecten die vergelijkbaar zijn met uw project om te zien of hun stijl en kwaliteit passen bij uw wensen.

 

Maak een afspraak: Maak een afspraak met de aannemer om persoonlijk te praten over uw project. Let op hoe de aannemer communiceert en stelt vragen over uw project om te bepalen of ze begrijpen wat u nodig heeft en of ze professioneel zijn.

 

Contract: Zorg ervoor dat alle voorwaarden en verwachtingen duidelijk worden vermeld in een schriftelijk contract, voordat u de aannemer inhuurt.

 

Het vinden van een goede aannemer vereist wat onderzoek, maar het is belangrijk om de juiste aannemer te vinden voor uw bouwproject. Door deze tips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat u een betrouwbare en professionele aannemer vindt die uw project tot een succes kan maken.

Het vinden van een goed bouwbedrijf is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat uw bouwproject succesvol verloopt. Hieronder volgen enkele tips voor het vinden van een goed bouwbedrijf

 

Vraag om aanbevelingen: Vraag vrienden, familieleden, collega’s of buren die recentelijk een bouwproject hebben afgerond of zij aanbevelingen hebben voor aannemers.

 

Zoek online: Zoek online naar aannemers in uw regio en lees de reviews van voorgaande klanten. Zoek ook naar eventuele negatieve ervaringen met de aannemer.

 

Controleer referenties: Vraag de aannemer om referenties van eerdere klanten en neem contact met hen op om te horen hoe hun ervaring was.

 

Verzekering: Zorg ervoor dat de aannemer verzekerd is, om ervoor te zorgen dat u gedekt bent in geval van schade of ongevallen tijdens de bouw.

 

Bekijk het portfolio: Vraag de aannemer om voorbeelden van eerdere projecten die vergelijkbaar zijn met uw project om te zien of hun stijl en kwaliteit passen bij uw wensen.

 

Maak een afspraak: Maak een afspraak met de aannemer om persoonlijk te praten over uw project. Let op hoe de aannemer communiceert en stelt vragen over uw project om te bepalen of ze begrijpen wat u nodig heeft en of ze professioneel zijn.

 

Contract: Zorg ervoor dat alle voorwaarden en verwachtingen duidelijk worden vermeld in een schriftelijk contract, voordat u de aannemer inhuurt.

 

Het vinden van een goed bouwbedrijf vereist wat onderzoek, maar het is belangrijk om de juiste aannemer te vinden voor uw bouwproject. Door deze tips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat u een betrouwbare en professionele aannemer vindt die uw project tot een succes kan maken.

Een goed bouwbedrijf is er een die professioneel, betrouwbaar en ervaren is en u kan helpen uw bouwproject tot een succes te maken. Hier zijn enkele kenmerken van een goed bouwbedrijf:

 

Ervaring: Een goed bouwbedrijf heeft een lange en succesvolle geschiedenis van bouwprojecten en heeft een goede reputatie opgebouwd in de bouwsector.

 

Verzekering: Zorg ervoor dat de aannemer verzekerd is, om ervoor te zorgen dat u gedekt bent in geval van schade of ongevallen tijdens de bouw.

 

Professionaliteit: Een goed bouwbedrijf is professioneel in hun communicatie, stelt vragen over uw project en heeft een duidelijk plan van aanpak.

 

Kwaliteit: Het bouwbedrijf heeft een bewezen trackrecord van het leveren van hoogwaardige werkzaamheden en het voldoen aan de eisen en specificaties van hun klanten.

 

Referenties: Het bouwbedrijf heeft tevreden klanten die bereid zijn om positieve referenties te geven over hun ervaring met het bedrijf.

 

Klantenservice: Een goed bouwbedrijf biedt uitstekende klantenservice en is altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden of eventuele problemen op te lossen.

 

Budgetbeheer: Het bouwbedrijf is in staat om binnen het afgesproken budget te werken en kan een realistische tijdslijn bieden voor de voltooiing van het project.

 

Kortom, een goed bouwbedrijf heeft de juiste ervaring, professionaliteit, kwaliteit, referenties, klantenservice en budgetbeheer om uw bouwproject tot een succes te maken. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen en referenties te controleren voordat u een bouwbedrijf kiest om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrijf voor uw project kiest.

 

Een goede aannemer is iemand die professioneel, betrouwbaar en ervaren is en u kan helpen uw bouwproject tot een succes te maken. Hier zijn enkele kenmerken van een goede aannemer:

 

Ervaring: Een goede aannemer heeft een bewezen staat van dienst met succesvolle bouwprojecten en heeft een goede reputatie in de bouwsector.

 

Verzekering: Zorg ervoor dat de aannemer verzekerd is, om ervoor te zorgen dat u gedekt bent in geval van schade of ongevallen tijdens de bouw.

 

Professionaliteit: Een goede aannemer is professioneel in hun communicatie, stelt vragen over uw project en heeft een duidelijk plan van aanpak.

 

Kwaliteit: De aannemer heeft een bewezen track record van het leveren van hoogwaardige werkzaamheden en voldoet aan de eisen en specificaties van hun klanten.

 

Referenties: De aannemer heeft tevreden klanten die bereid zijn om positieve referenties te geven over hun ervaring met de aannemer.

 

Klantenservice: Een goede aannemer biedt uitstekende klantenservice en is altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden of eventuele problemen op te lossen.

 

Budgetbeheer: De aannemer is in staat om binnen het afgesproken budget te werken en kan een realistische tijdslijn bieden voor de voltooiing van het project.

 

Kortom, een goede aannemer heeft de juiste ervaring, professionaliteit, kwaliteit, referenties, klantenservice en budgetbeheer om uw bouwproject tot een succes te maken. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen en referenties te controleren voordat u een aannemer kiest om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrijf voor uw project kiest.

Een casco huis bouwen houdt in dat de te bouwen woning gebouwd wordt tot deze wind- en waterdicht is. De binnen afwerking gebeurt dan in eigen beheer na de oplevering van de woning door de aannemer.

De meest casco vorm die Bouwbedrijf P. van Brenk BV uit Rhenen u kan aanbieden is:

 • Fundering en draagconstructie: De fundering, vloeren, wanden, en dak worden gebouwd. Dit zorgt ervoor dat het huis stevig en veilig staat.
 • Buitenkant: De buitenkant van het huis is meestal volledig afgewerkt. Dit betekent dat de muren, het dak, ramen en buitendeuren geplaatst en afgewerkt zijn.
 • Buiteninstallaties: Eventuele aansluitingen voor water, elektriciteit en riolering zijn aangelegd tot aan de grens van het perceel.
 • Het interieur van een casco huis is echter niet afgewerkt. Dit betekent dat de volgende zaken meestal nog ontbreken:
 1. De trap incl. leuningen en hekwerken
 2. De binnenwanden
 3. Elektra installatie
 4. Loodgieterswerk
 5. Verwarming
 6. Ventilatie
 7. Keuken
 8. Badkamer
 9. Toilet en andere sanitaire voorzieningen
 10. Stucwerk op de wanden
 11. Afgewerkte plafonds
 12. Complete schilderwerk
 13. Afwerkvloer
 14. Aftimmerwerk
 15. Binnendeuren- en kozijnen

 

Het voordeel van een casco huis is dat u veel werkzaamheden zelf kan uitvoeren of kan laten uitvoeren door u zelf uitgezochte partijen/onderaannemers. Als u zelf handig bent kunt u ook veel geld besparen door zelf de werkzaamheden te doen.

Het nadeel is dat het meer werk en tijd kan kosten om het huis bewoonbaar te maken.

Ook is het mogelijk om bepaalde onderdelen wel mee te laten nemen tijdens de bouw tot een compleet afgewerkte sleutelklare woning bij oplevering. U mag het zeggen, wij maken het voor u.

Het komt steeds vaker voor dat er een afbouwgarantie wordt gevraagd door een geld- of hypotheekverstrekker bij de aanvraag van een hypotheek om de bouw van uw woning te kunnen financieren. Het heeft nogal veel nadelen als er met een afbouwgarantie gewerkt moet worden:

 1. De bouwsom wordt hoger
 2. Wanneer er gebruik gemaakt moet worden van de afbouwgarantie, gaat de organisatie die de afbouwgarantie heeft afgegeven, voor u een andere aannemer uitzoeken. U kunt dus niet zelf een nieuw bouwbedrijf zoeken om uw woning af te laten bouwen.
 3. Het kan maar zo zijn dat u 2 jaar moet wachten voordat de aannemer die de afbouwgarantie u toewijst aan de gang kan gaan met uw woning. In tussentijd lopen al uw kosten gewoon door zoals de bouwrente, de huur van uw tijdelijke woning, enz.

 

Gelukkig is een afbouwgarantie geen harde eis van de meeste geldverstrekkers. Het percentage eigen geld met het te financieren gedeelte moet binnen een bepaald percentage liggen. Ook de overwaarde van uw huidige huis wordt gezien als zekerheid voor de bank. Daarnaast spreken we af in de aannemingsovereenkomst dat de bouwsom betaald moet worden in termijnen achteraf met een betalingstermijn van 14 dagen. Behalve het laatste termijn bij oplevering moet wel voor oplevering betaald worden. Door deze afspraak met elkaar te maken loopt de bank dus geen enkel risico dat de woning niet afgebouwd kan worden. Er wordt namelijk altijd minimaal 15% van de aanneemsom achtergehouden. Mocht er dus wat met de aannemer gebeuren dat de woning niet afgebouwd kan worden heeft u altijd voldoende geld achter de hand om een andere aannemer te zoeken. Daarnaast werkt Bouwbedrijf P. van Brenk BV samen met andere aannemers. Mocht er wat gebeuren met bijvoorbeeld de gezondheid van de aannemer. Ook wordt er door ons een zekerheid gesteld doormiddel van twee belangrijke verzekering. Namelijk de CAR-verzekering en een bedrijfsaanpsrakelijkheidsverzekering. Door deze verzekeringen loopt de aannemer al een veel minder groot risico, de klant hierdoor dus ook. Daarnaast bestaat Bouwbedrijf P. van Brenk BV nu bijna 10 jaar en is gespecialiseerd in de bouw van nieuwe vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers. Contractuele bescherming: We zorgen voor een gedetailleerd contract dat duidelijke afspraken bevat over oplevering, kwaliteit, tijdschema en betalingstermijnen. Dit alles wordt ook besproken met de klanten.  

Vragen of offerte?

Starten met de bouw van uw droomhuis? Informeer dan eerst naar de mogelijkheden.